L'ASBL va aider les jeunes apprentis chefs. C'était le leitmotiv de notre Pierrot national et nous voulons continuer son oeuvre!

Onze VZW zal jonge chefs steunen. Dit was een dagelijkse taak voor onze Pierrot en wij zullen zijn werk een vervolg geven!